Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Günümüzde insan hakları; uluslar arası anılaşmalarla ve birçok ulusun kendi anayasa ve yasalanna koydukları hükümlerle düzenlen-mistir. Sonuçta birbirinden çok uzakta bulunan ve farklı Özelliklere sahip ülkelerde bile insan haklarıyla ilgili benzer uygulamalar görülmektedir. Bu parçadan aşağıda insan hakları ile ilgili verilen yargılann öncelikle hangisine ulaşılır?
Günümüzde insan hakları; uluslar arası anılaşmalarla ve birçok ulusun kendi anayasa ve yasalanna koydukları hükümlerle düzenlen-mistir. Sonuçta birbirinden çok uzakta bulunan ve farklı Özelliklere sahip ülkelerde bile insan haklarıyla ilgili benzer uygulamalar görülmektedir. Bu parçadan aşağıda insan hakları ile ilgili verilen yargılann öncelikle hangisine ulaşılır?
A insan haklarının dokunulmazlığı
B insan haklarının evrenselliği
C İnsan haklarının vazgeçilmezliği
D İnsan haklarının devredilmezliği
E