Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Devletin doğuş nedeni üzerinde farklı görüşler ileri süren düşünürler, toplumlarda düzenleyici bir otoritenin bulunduğu konusunda birleşirler. Çünkü ilkel veya küçük de olsa her toplumun belli bir disipline ihtiyacı vardır. Bu. birlikte yaşamanın asgari şartıdır. Buna göre, devletin bir toplumda yerine getirdiği Öncelikli çfrrev, aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin doğuş nedeni üzerinde farklı görüşler ileri süren düşünürler, toplumlarda düzenleyici bir otoritenin bulunduğu konusunda birleşirler. Çünkü ilkel veya küçük de olsa her toplumun belli bir disipline ihtiyacı vardır. Bu. birlikte yaşamanın asgari şartıdır. Buna göre, devletin bir toplumda yerine getirdiği Öncelikli çfrrev, aşağıdakilerden hangisidir?
A Bireylerin meslek sahibi olmalarını sağlama
B Toplumun ahlaki değerlerini koruma
C Diğer devletlerle olan ilişkileri geliştirme
D Toplumun huzur, güven ve sürekliliğini sağlama
E