Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Duygu, düşünce ve ortak hedefler bakımından biteylerin birbirlerine çok sıkı bağlarla bağlı olduğu bir toplumda, aşağıdaki toplumsal Özelliklerden hangisi daha az görülür?
Duygu, düşünce ve ortak hedefler bakımından biteylerin birbirlerine çok sıkı bağlarla bağlı olduğu bir toplumda, aşağıdaki toplumsal Özelliklerden hangisi daha az görülür?
A Beraberliğin sağlanması
B Barışın korunması
C Dayanışmanın artması
D Kültürel değerlerin değişmesi
E