Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi
A Türkiye`nin en fazla yağış alan bölgelerinden biridir.
B Bölgede halkın %24`ü geçimini orman ürünlerinden sağlar.
C Balıkçılık, bölgede önemli bir ekonomik faaliyettir.
D Taş kömürünün çıkarıldığı tek bölgedir.
E