Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Günümüzde Dünya Önemli sorunlarla karşı karşıyadır, özellikle Dünya nüfusu 20. yy`da katlanarak artmış; bunun sonucunda ekili dikili alanlar yerleşime açılmıştır. Ayrıca ormanların tahribatı toprak erozyonunu şiddetlendirmiş, tarımsal verim düşmüştür. Bilinçsiz sulama ve gübreleme de tarım aleyhine bu olumsuzluğu daha da artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen günümüz Dünya sorunlanndan biri değildir?
Günümüzde Dünya Önemli sorunlarla karşı karşıyadır, özellikle Dünya nüfusu 20. yy`da katlanarak artmış; bunun sonucunda ekili dikili alanlar yerleşime açılmıştır. Ayrıca ormanların tahribatı toprak erozyonunu şiddetlendirmiş, tarımsal verim düşmüştür. Bilinçsiz sulama ve gübreleme de tarım aleyhine bu olumsuzluğu daha da artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen günümüz Dünya sorunlanndan biri değildir?
A Aşırı nüfus artışı
B Doğal dengenin bozulması
C Besin maddelerinin israf edilmesi
D Bitki örtüsünün yok edilmesi
E