Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi
A İç bölgelerimizde hâkim olan iklim tipi karasaldır.
B Marmara Bölgesi`nde karasal iklim daha geniş alanlarda etkili olur.
C Ege BÖlgesi`nin tamamında Akdeniz İklimi görülür.
D Girinti ve çıkıntının daha fazla olduğu kıyılarımızda Karadeniz iklimi görülür.
E