Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin tarımsal faaliyetlere göre üstün olan yönlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin tarımsal faaliyetlere göre üstün olan yönlerinden biri değildir?
A Çevreyi daha az kirletir.
B İş imkânları daha fazladır.
C Hava şartlarından daha az etkilenir.
D Tüm gün üretim yapabilme şansına sahiptir.
E