Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi 1) iç Anadolu Bölgesi Türkiye`nin en az yağış alan yerlerinden biridir. 2) Bu durum bölgede bozkır bitki Örtüsünün hâkim olmasına yol açmıştır. 3) Bozkır bitki örtüsü de küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 4) Ayrıca suyun kıt oluşu bölgenin kırsal kesiminde köy evlerinin birbirinden uzak ve dağınık hâlde olmasına sebep olmuştur. Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi İç Anadolu Bölgesi ile ilgili yanlış bilgidir?
1) iç Anadolu Bölgesi Türkiye`nin en az yağış alan yerlerinden biridir. 2) Bu durum bölgede bozkır bitki Örtüsünün hâkim olmasına yol açmıştır. 3) Bozkır bitki örtüsü de küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 4) Ayrıca suyun kıt oluşu bölgenin kırsal kesiminde köy evlerinin birbirinden uzak ve dağınık hâlde olmasına sebep olmuştur. Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi İç Anadolu Bölgesi ile ilgili yanlış bilgidir?
A 1
B 2
C 3
D 4
E