Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Atatürk ?Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak; kendine Özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.? sözü ile laikliğin; I. Din ve devlet İşlerini birbirinden ayırması. II. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olması, III. Dinin siyasete alet edilmesini Önlemesi, IV. Dini yanlış ve temelsiz inançlardan arındırması Özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin Önemini vurgulamıştır?
Atatürk ?Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak; kendine Özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.? sözü ile laikliğin; I. Din ve devlet İşlerini birbirinden ayırması. II. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olması, III. Dinin siyasete alet edilmesini Önlemesi, IV. Dini yanlış ve temelsiz inançlardan arındırması Özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin Önemini vurgulamıştır?
A Yalnız I
B Yalnız II
C I ve III
D II. III ve IV
E