Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır: • Egemenliğin millete ait olması • Vatan ve millet sevgisi • Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü Bu esaslar; I. Cumhuriyetçilik II. Devletçilik III. Milliyetçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan ilişkilendirilebilir?
Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır: • Egemenliğin millete ait olması • Vatan ve millet sevgisi • Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü Bu esaslar; I. Cumhuriyetçilik II. Devletçilik III. Milliyetçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan ilişkilendirilebilir?
A Yalnız I
B Yalnız IV
C II ve III
D I. III ve IV
E