Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Islahat Fernıanı`na göre; • Gayrimüslimleri küçük düşürücü deyim ve ifadeler kullanılmayacak, • Vergilerde eşitlik olacak, gayrimüslimlerden alınan haraç vergisi kaldırılacak, • Devlet hizmetlerine, askerlik görevine ve okullara gayrimüslimler de alınacaktı. Fermandaki bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?
Islahat Fernıanı`na göre; • Gayrimüslimleri küçük düşürücü deyim ve ifadeler kullanılmayacak, • Vergilerde eşitlik olacak, gayrimüslimlerden alınan haraç vergisi kaldırılacak, • Devlet hizmetlerine, askerlik görevine ve okullara gayrimüslimler de alınacaktı. Fermandaki bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?
A Eğitim alanında düzenlemeler yapmak
B Kültürel gelişmeyi sağlayacak Önlemler almak
C Devletin mali yapısını güçlendirmek
D Gayrimüslimlerle kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturmak
E