Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Küçük Kaynarca Antlaşması`na göre; I. Rusya, Karadeniz`de donanma bulundurabilecek, II. Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti`ne geri verilecek, III. Rusya, İstanbul`da sürekli bir elçi bulundurabilecek. IV. Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodokslann haklarını koruyabilecekti. Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin Osmanlı Devleti`nin egemenlik haklarını zayıflattığı söylenebilir? A) B) C) D)
Küçük Kaynarca Antlaşması`na göre; I. Rusya, Karadeniz`de donanma bulundurabilecek, II. Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti`ne geri verilecek, III. Rusya, İstanbul`da sürekli bir elçi bulundurabilecek. IV. Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodokslann haklarını koruyabilecekti. Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin Osmanlı Devleti`nin egemenlik haklarını zayıflattığı söylenebilir? A) B) C) D)
A Yalnız I
B I ve IV
C II ve lll
D I. lll ve IV
E