Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Avrupa tarihinde görülen; I. Rönesans Hareketlen II. Coğrafi Keşifler III. Fransız İhtilali IV. Sanayi İnkılabı gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğu söylenebilir?
Avrupa tarihinde görülen; I. Rönesans Hareketlen II. Coğrafi Keşifler III. Fransız İhtilali IV. Sanayi İnkılabı gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğu söylenebilir?
A Yalnız II
B Yalnız III
C II ve IV
D I, III ve IV
E