Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Malazgirt Zaferi`nden sonra Anadolu`da kurulan ilk Türk devletleri; • Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlı güçlerine karşı savunmuşlar, • Yeni şehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermişler, • Yaşadıkları yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadolu`yu imar etmişlerdir. Verilen bilgilere göre Anadolu`daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini açıklayan en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
Malazgirt Zaferi`nden sonra Anadolu`da kurulan ilk Türk devletleri; • Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlı güçlerine karşı savunmuşlar, • Yeni şehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermişler, • Yaşadıkları yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadolu`yu imar etmişlerdir. Verilen bilgilere göre Anadolu`daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini açıklayan en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
A Anadolu`nun Türkleşmesinde ve Türk yurdu olmasında önemli rol oynamışlardır.
B Hâkim oldukları bölgeleri Haçlılara karşı koruyarak Islamiyetin bu topraklarda yayılmasına çalışmışlardır.
C Çok sayıda yeni yerleşim merkezleri kurmuşlardır.
D Toplumsal, dinî ve kültürel amaçlı eserler yaparak Anadolu`yu bayındır hâle getirmişlerdir.
E