Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Mekkeliler Uhud Savaşı`ndan sonra îslami-yetin daha fazla yayılmasını Önlemek amacıyla Hayber Yahudileri ve bazı bedevi kabileleri ile irtifak yapmışlardır. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek kuşatmasında Müslümanlara karşı başarısız olmuşlar ve geri çekilmişlerdir. Hendek Savaşı`ndan sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üzerine saldırmaya cesaret edememişler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya başlamışlardır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Mekkeliler Uhud Savaşı`ndan sonra îslami-yetin daha fazla yayılmasını Önlemek amacıyla Hayber Yahudileri ve bazı bedevi kabileleri ile irtifak yapmışlardır. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek kuşatmasında Müslümanlara karşı başarısız olmuşlar ve geri çekilmişlerdir. Hendek Savaşı`ndan sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üzerine saldırmaya cesaret edememişler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya başlamışlardır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A Yahudi kabileleri Müslümanlarla iş birliği yapmışlardır.
B Müslümanlar güçlü bir konuma gelmişlerdir.
C Mekkeliler topluca Müslüman olmuşlardır.
D Müslüman olmayanlarla savaşlar sona ermiştir.
E