Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi İlk Türk devletlerinde görülen; I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması II. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulması III. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması Özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir?
İlk Türk devletlerinde görülen; I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması II. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulması III. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması Özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir?
A Yalnız I
B Yalnız II
C II ve III
D I, II ve III
E