Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi İlk Çağda İyonya`da canlı bir bilim ve kültür yaşamının oluşmasında: I. Toprakların verimli olması II. özgür tartışma ortamının bulunması III. Devletin güçlü bir orduya dayanması IV. ön Asya`dan gelen ticaret yollarının sonunda yer alması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
İlk Çağda İyonya`da canlı bir bilim ve kültür yaşamının oluşmasında: I. Toprakların verimli olması II. özgür tartışma ortamının bulunması III. Devletin güçlü bir orduya dayanması IV. ön Asya`dan gelen ticaret yollarının sonunda yer alması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A Yalnız I
B Yalnız II
C II ve IV
D III ve IV
E