Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi
A Böcek, yabani otun yayılmasını sınırlamıştır.
B Böceğin ormanda yasamasını engelleyen koşullar vardır.
C Bölgenin İklim koşullan, yabani otun yayılmasını engellemiştir.
D Yabani ot, böceğin yaşadığı alandan daha geniş alanlara yayılmıştır
E