Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki lerden hangisi Kuzey Kutup bölgesinde yaşamaya uyum sağlamış yabani bir tavşan türünün, bu bölgeyle ilgili uyumsal Özelliği olarak kabul edilebilir?
Aşağıdaki lerden hangisi Kuzey Kutup bölgesinde yaşamaya uyum sağlamış yabani bir tavşan türünün, bu bölgeyle ilgili uyumsal Özelliği olarak kabul edilebilir?
A Arka bacaklannın Ön bacaklardan uzun olması
B Kışın kürk renginin beyaz olması
C Bitkilerle beslenmesi
D Hızlı koşması
E