Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi
A Bitkilerle beslenen ve bir arada yaşayan canlılar arasında iş bölümü vardır.
B Aynı ortamda yaşayan iki canlıdan çevre şartlarını en iyi kullanan hayatta kalır.
C Aynı ortamda yaşayan canlılar, bulundukları ortamı farklı şekillerde kullanır.
D Bir arada yaşayan canlılar, birbirine fayda sağlar.
E