Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi hayvanların ortak Özelliklerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların ortak Özelliklerindendir?
A Karada yaşama
B Solunum yapma
C Sadece etle beslenme
D Sürünerek hareket etme
E