Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi
A Kimyasal tepkimede kütle korunur.
B Kimyasal tepkime için ısı gereklidir.
C Kimyasal tepkime için süre gereklidir.
D Kimyasal tepkime kendiliğinden gerçekleşir.
E