Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Deniz, bir kutuyu yatay doğrultuda 100 m ileriye götürmek istiyor. Kutuyu aşağıdakilerden hangisindeki gibi götürürse, fiziksel anlamda en az iş yapmış olur?
Deniz, bir kutuyu yatay doğrultuda 100 m ileriye götürmek istiyor. Kutuyu aşağıdakilerden hangisindeki gibi götürürse, fiziksel anlamda en az iş yapmış olur?
A Yerden kucağına alarak
B Yerde iterek
C El arabası ile taşıyarak
D İple çekerek
E