Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir fabrikada, herhangi iki yüzünün alanları 12 cm2 ve 18 cm2 olan dikdörtgenler prizması Şeklinde kutular üretilmektedir. Bu fabrikada, ayrıtlarının uzunlukları santimetre cinsinden ve birer tam sayı olan en fazla kaç farklı hacimde kutu üretilebilir?
Bir fabrikada, herhangi iki yüzünün alanları 12 cm2 ve 18 cm2 olan dikdörtgenler prizması Şeklinde kutular üretilmektedir. Bu fabrikada, ayrıtlarının uzunlukları santimetre cinsinden ve birer tam sayı olan en fazla kaç farklı hacimde kutu üretilebilir?
A 3
B 4
C 5
D 6
E