Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir manav limonların 15 tanesini % 20. geri kalanını ise % 30 kârla satmıştır. Bu manav, limonların tümünden % 27 kâr elde ettiğine göre kaç tane limon satmıştır?
Bir manav limonların 15 tanesini % 20. geri kalanını ise % 30 kârla satmıştır. Bu manav, limonların tümünden % 27 kâr elde ettiğine göre kaç tane limon satmıştır?
A 32
B 40
C 42
D 50
E