Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Oyuncak yapımında kullanılan bir tel her defasında iki eş parça olacak şekilde kesiliyor ve parçalardan biri kenara konuluyor. En az kaçıncı kesişten sonra eldeki parçanın uzunluğu, başlangıçtaki telin uzunluğunun 1 — inden küçük olur? 20
Oyuncak yapımında kullanılan bir tel her defasında iki eş parça olacak şekilde kesiliyor ve parçalardan biri kenara konuluyor. En az kaçıncı kesişten sonra eldeki parçanın uzunluğu, başlangıçtaki telin uzunluğunun 1 — inden küçük olur? 20
A 3
B 4
C 5
D 6
E