Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?-da, -de?nin işlevi diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?-da, -de?nin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A Kardeşim kulağıma bir şeyler fısıldadı.
B Ben çıkarken babam hâlâ evdeydi.
C Bugün okulda Ayşe`yi göremedim.
D Elindeki kocaman çantayı yere bıraktı.
E