Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıda yer alan cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün işlevi diğerlerinden farklıdır?
Aşağıda yer alan cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün işlevi diğerlerinden farklıdır?
A Bu yıl tahıl verimi yüksek yalnız fiyatlar düşük.
B Giysilerim çok kalın fakat yine de üşüyorum.
C Bize çalışkan ama gerçekten çalışkan biri lazım.
D Çok öğüt verdim lakin hiçbirine kulak asmadı.
E