Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Çobanlar, kırmızı kayalıkların dibine, yumuşak bakır toprağın ve bin yıllık baharın üstüne kepeneklerini atıp gölün kıyısına fırdolayı otururlar. Daha gün doğmadan Ağrı Dağının harman olmuş yalap yalap yanan yıldızlarının altında kavallarını bellerinden çıkarıp Ağrı Dağı`nın öfkesini çalmaya başlarlar. Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?
Çobanlar, kırmızı kayalıkların dibine, yumuşak bakır toprağın ve bin yıllık baharın üstüne kepeneklerini atıp gölün kıyısına fırdolayı otururlar. Daha gün doğmadan Ağrı Dağının harman olmuş yalap yalap yanan yıldızlarının altında kavallarını bellerinden çıkarıp Ağrı Dağı`nın öfkesini çalmaya başlarlar. Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?
A Dokunma
B İşitme
C Koklama
D Görme
E