Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bazı kitaplar vardır, okur unutursunuz, hiç iz bırakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okursunuz ki derin bir iz bırakır yaşamınızda. Bu iz yaşam boyu gökyüzünün sonsuzluğunu, mavi denizin büyüsünü çizer yüreğinize; her an yeni coşkulara kapılacak gibi durmadan kabarıp köpüren sevinçlere hazırlar sizi. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdaki-lerden hangisidir?
Bazı kitaplar vardır, okur unutursunuz, hiç iz bırakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okursunuz ki derin bir iz bırakır yaşamınızda. Bu iz yaşam boyu gökyüzünün sonsuzluğunu, mavi denizin büyüsünü çizer yüreğinize; her an yeni coşkulara kapılacak gibi durmadan kabarıp köpüren sevinçlere hazırlar sizi. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdaki-lerden hangisidir?
A Her kitap insanı aynı derecede etkileyemez.
B Kitap okurken özenli davranmak gerekir.
C Kimi kitaplar daha eğlendirici bir özellik taşır.
D Kitaplardan zevk almasını bilmeliyiz.
E