Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bana özgü, sana özgü, ona Özgü davranışlar Öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: ?Başkası ne der?? Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Bana özgü, sana özgü, ona Özgü davranışlar Öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: ?Başkası ne der?? Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A Kişilerin niçin başkalarına benzer davranışlar sergilediklerine
B Taklitçi yaşamın alışkanlığa dönüştüğüne
C Toplumsal kabullerin bireysel yönelimleri etkilediğine
D Yaşamın, insanı zamanla olgunlaştırdığına
E