Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi (1) Çocuk kolunu kaldırdı, inciyi olanca gücüyle fırlattı. (2) Sonra onun havada ilerleyişini seyretti. (3) O, uzaklarda bir yerde hafif bir şapırtıyla suya düştü. (4) Bu arada incinin türküsü gitgide hafifledi, bir fısıltıya dönüştü. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ?bîr biçimden başka bir biçime geçme? vardır?
(1) Çocuk kolunu kaldırdı, inciyi olanca gücüyle fırlattı. (2) Sonra onun havada ilerleyişini seyretti. (3) O, uzaklarda bir yerde hafif bir şapırtıyla suya düştü. (4) Bu arada incinin türküsü gitgide hafifledi, bir fısıltıya dönüştü. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ?bîr biçimden başka bir biçime geçme? vardır?
A 1
B 2
C 3
D 4
E