Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?
İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?
A İnsanlar, bilgilendikçe alçakgönüllü olur.
B Kendilerini büyük görenler, bilgi ve erdemden yoksundurlar.
C İnsan, ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır.
D Çok bilen, çok şeye dikkat eder.
E