Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerin hangisinde ?abartma? vardır?
Aşağıdakilerin hangisinde ?abartma? vardır?
A Evler ve ağaçlar yukarılara çıktıkça küçük görünüyordu.
B Çınarın dalları arasından serin bir rüzgâr esiyordu.
C Aslanlar gölün kıyısında mışıl mışıl uykuya dalmıştı.
D Bütün dünyanın duyabileceği bir şekilde konuşuyordu.
E