Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi (1) Kovasını ve merdivenini yanında taşıdığından yürürken güçlük çekiyordu. (2) Elbisesinin her yerine boya ve kireç bulaşmıştı. (3) Saçlarına ve bıyıklarına da duvar kâğıdı parçaları yapışmıştı. (4) Pek de düzenli biri olduğu söylenemezdi. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç birlikte verilmiştir?
(1) Kovasını ve merdivenini yanında taşıdığından yürürken güçlük çekiyordu. (2) Elbisesinin her yerine boya ve kireç bulaşmıştı. (3) Saçlarına ve bıyıklarına da duvar kâğıdı parçaları yapışmıştı. (4) Pek de düzenli biri olduğu söylenemezdi. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç birlikte verilmiştir?
A 1
B 2
C 3
D 4
E