Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?şaşma1? söz konusudur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?şaşma1? söz konusudur?
A Hep aynı oyunu oynamaktan usandık.
B Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?
C Nasıl oldu da bu kadar iyi oynadı?
D Benim de böyle bir oyuncağım vardı.
E