Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı vardır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı vardır?
A Nasıl olsa bu gece onlarda kalırsınız
B Tanıdık birini bulmak için mi geldin buraya
C Selçuklu dendi mi kümbetler düşer benim aklıma
D Muş pazarına vardınız mı atalarınızın gölgelerini seçersiniz
E