Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi (1) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterimi. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmuş güzelliklerin başında gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanırım. (4) Ben baharı, yazı gülle anarım, herhalde siz de öylesinizdir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ?tahmin? söz konusudur?
(1) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterimi. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmuş güzelliklerin başında gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanırım. (4) Ben baharı, yazı gülle anarım, herhalde siz de öylesinizdir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ?tahmin? söz konusudur?
A 1
B 2
C 3
D 4
E