Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı vardır?
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı vardır?
A Ayşe, ayağı kayınca kendini yerde buldu.(kendini)
B Okulun kente yakın olmasını istiyorum.(yakın)
C Kendine göre bir arkadaş edindi.(göre)
D Sonunda aradığı mutluluğu yakaladı.(mutluluğu)
E