Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi ?Fakat? sözcüğü altı çizili ifadelerden hangisinin yerine getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
?Fakat? sözcüğü altı çizili ifadelerden hangisinin yerine getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A Keloğlan, gel diye diye beni buraya getirdi.(diye diye)
B Varsayalım, tuhaf gülümsemeleri olan heykellerle karşılaştınız.(Varsayalım)
C Gelgelelim, Küçük Prenses burada değildi.(Gelgelelim)
D Varın hesap edin, gördüğüm evin büyüklüğünü.(Varın hesap edin)
E