Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi ?İstemek? sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde `*Bu araba iyi bir bakım ister.? cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
?İstemek? sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde `*Bu araba iyi bir bakım ister.? cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A Sporda kalıcı başarı sürekli çalışma ister.
B İçeri girmek yerine bahçede oturmayı ister.
C Sabahın bu erken saatlerinde müdür beni niçin ister?
D İster ki bu tarihî evler gelecek nesillere kalsın.
E