Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kapütülasyonlar ilk kime uygulanmıştır?
Kapütülasyonlar ilk kime uygulanmıştır?
A İngiletere
B Fransa
C Almanya
D Rusya
E Osmanlı