Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Türkiye de en zengin maden rezervi aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye de en zengin maden rezervi aşağıdakilerden hangisidir?
A Demir
B Bor
C Linyit
D Bakır
E