Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki şehirlerin hangisinde petrol rafinerisi yoktur?
Aşağıdaki şehirlerin hangisinde petrol rafinerisi yoktur?
A Kırıkkale
B Karabük
C Mersin
D İzmir
E