Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Büyükbaş hayvancılık hangi yörede gelişmiştir?
Büyükbaş hayvancılık hangi yörede gelişmiştir?
A Erzurum-Kars çevresi
B Trakya
C G.A.P yöresi
D İç Anadolu
E