Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki yörelerin hangisinde nüfus yoğun değildir?
Aşağıdaki yörelerin hangisinde nüfus yoğun değildir?
A Kocaeli çevresi
B Antalya
C Adana
D Gümüşhane
E