Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Dört arkadaş bir tepsi baklavayı şekildeki gibi paylaşmışlardır. Aldıkları paylara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Dört arkadaş bir tepsi baklavayı şekildeki gibi paylaşmışlardır. Aldıkları paylara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A Meral’in payı, Hakan’ın payından azdır.
B Ayşe’nin payı, Ali’nin payından fazladır.
C Ayşe’nin payı, Meral’in payına eşittir.
D Hakan’ın payı, Ayşe’nin payına eşittir.
E