Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi 74 tane kalem sırasıyla Alper, Hakan ve Yiğit’e birer birer dağıtılmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
74 tane kalem sırasıyla Alper, Hakan ve Yiğit’e birer birer dağıtılmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A Alper, Hakan ve Yiğit eşit sayıda kalem almıştır.
B En az kalemi Yiğit almıştır.
C En fazla kalemi Alper almıştır.
D En fazla kalemi Hakan almıştır.
E