Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Atatürk ün Çanakkale Savaşında düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir?
Atatürk ün Çanakkale Savaşında düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir?
A Savaş stratejisini iyi bildiğini
B Aynı düşmanla defalarca karşılaştığını
C İyi bir yönetici olduğunu
D Kumanda ettiği askeri iyi tanıdığını
E