Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi İzmir in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul hükümeti, işgale karşı direnişte bulunulmamasını istemiştir. Buna rağmen halk gösteriler yapmaya başlamış ve tepkiler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır.Bu olay, Mustafa Kemal in aşağıdaki sözlerinden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?
İzmir in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul hükümeti, işgale karşı direnişte bulunulmamasını istemiştir. Buna rağmen halk gösteriler yapmaya başlamış ve tepkiler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır.Bu olay, Mustafa Kemal in aşağıdaki sözlerinden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?
A Geldikleri gibi giderler.
B İstanbul, Anadolu ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır.
C Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır.
D Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri!
E